в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.04


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 30–34


Автор(и)

В. Й. Целуйко1, Т. А. Лозова2


Установа(ви)

1Харківська медична академія післядипломної освіти, 2Сумська міська клінічна лікарня N 1


Назва статті

Особливості ураження коронарного русла при інфаркті міокарда правого шлуночка


Анотація (резюме)

Вступ. Актуальним є вивчення особливостей коронарного кровотоку при інфаркті міокарда (ІМ) правого шлуночка (ПШ) у зв'язку з його несприятливим впливом на прогноз хворих.

Постановка задачі. Методологія. Задля вивчення особливостей ураження коронарного кровообігу проведено аналіз ангіографічного дослідження в перші 12 місяців після Q-ІМ у 140 хворих, серед яких у 68 пацієнтів (1-а група) діагностували ІМ ПШ на фоні Q-ІМ задньої стінки ЛШ, у 27 осіб – 2-га група - визначали ураження ПШ на фоні Q-ІМ ЛШ циркулярної локалізації, та у 45 хворих (група зрівняння) - Q-ІМ задньої стінки ЛШ.

Мета дослідження. Визначити особливості ураження коронарного русла у хворих з ІМ ПШ на фоні Q-ІМ лівого шлуночка (ЛШ).

Результати. Ураження двох та більше коронарних артерій достовірно частіше визначалось у хворих з ІМ ПШ в зрівнянні з ізольованим заднім інфарктом ЛШ. В 1-й групі ІМ ПШ був спричинений оклюзією правої коронарної артерії (ПКА) в 91, 4% випадків та стенозом огинаючої гілки (ОГ) лівої КА (ЛКА) в 5, 9% випадків. ІМ ПШ на фоні циркулярного Q-ІМ ЛШ виникав на фоні проксимальної оклюзії ПКА (44, 4%), проксимальної оклюзії ОГ ЛКА (7, 4%), критичних стенозів проксимальних відділів ПКА та передньої міжшлуночкової гілки (ПМШГ) ЛКА (25, 9%) та поєднаної проксимальної субоклюзії ОГ та ПМШГ (7, 4%).

Заключення. Визначення особливостей ураження коронарних артерій у хворих з ІМ ПШ, які полягають в наявності багатосудинного ураження та високій частоті проксимальної оклюзії головних стовбурів КА, дозволить своєчасно застосовувати тактику оперативного лікування, що сприятиме покращення прогнозу виживання таких хворих.


Ключові слова

інфаркт правого шлуночка, коронарна артерія, багатосудинне ураження, оклюзія.


Список літератури

1. Pereira A., Franken R., Schwarzwälder S., Golin S. V. Impact on hospital mortality and morbidity of right ventricular involvement among patients with acute left ventricular infarction. Sao Paulo Med J., 2006, vol. 124, iss. 4, pp. 186-191.

2. Jacobs A. K., Leopold J. A., Bates E. Cardiogenic Shock Caused by Right Ventricular Infarction A Report From the SHOCK Registry. J. Am. Coll. Cardiol., 2003, vol. 41, pp. 1273–1279

3. Stanley G., Mansi P., Ashok T. Clinical profile and in-hospital outcome of patients with right ventricular myocardial infarction. International Journal of Clinical Medicine, 2014, vol. 5, pp. 459-463.

4. Lupi-Herrera E., Gonzalez-Pacheco H., Juarez-Herrera U. Primary reperfusion in acute right ventricular infarction: An observational study. World J. Cardiol., 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 14-22.

5. Garty I., Barzilay J., Bloch L. The diagnosis and early complications of right ventricular infarction. Eur J. Nucl Med., 1984, vol. 9, iss. 10, pp. 453-60.

6. Andersen H. R., Falk E., Nielsen D. Right ventricular infarction: Frequency, size and topography in coronary heart disease: A prospective study comprising. 107 consecutive autopsies from a coronary care unit. J. Am. Coll. Cardiol., 1987, vol. 10, pp. 1223 - 1232.

7. Cabin H. S., Clubb K. S., Wackers F. J. Right ventricular myocardial infarction with anterior wall left ventricular infarction: An autopsy study. Am Heart J., 1987, vol. 113, pp. 16–23.

8. Scanlon P., Faxon D, Audet A. ACC/AHA Guidelines for Coronary Angiography: Executive Summary and Recommendations. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Coronary Angiography) Developed in collaboration with the Society for Cardiac Angiography and Interventions. Circulation, 1999, vol. 99, pp. 2345–57.

9. Windecker S., Kolh P., Alfonso F. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). European Heart Journal, 2014, vol. 35, pp. 2541–2619.

10. Bowers T., O'Neill W., Pica M. Patterns of Coronary Compromise Resulting in Acute Right Ventricular Ischemic Dysfunction. Circ J., 2002, vol. 106, pp. 1104–1109.

11. Ding W., Wang X., Zhang J. Relationship between the site of coronary artery occlusion and degree of hemodynamic abnormality of right ventricular myocardial infarction. Zhonghua Nei Ke Za Zhi, 1997, vol. 36, iss. 10, pp. 676–679.

12. Pereira A., Franken R., Schwarzwälder S., Golin S. V. Impact on hospital mortality and morbidity of right ventricular involvement among patients with acute left ventricular infarction. Sao Paulo Med J., 2006, vol. 124, iss. 4, pp. 186-191.

13. Jacobs A. K., Leopold J. A., Bates E. Cardiogenic Shock Caused by Right Ventricular Infarction A Report From the SHOCK Registry. J. Am. Coll. Cardiol., 2003, vol. 41, pp. 1273–1279

14. Stanley G., Mansi P., Ashok T. Clinical profile and in-hospital outcome of patients with right ventricular myocardial infarction. International Journal of Clinical Medicine, 2014, vol. 5, pp. 459-463.

15. Lupi-Herrera E., Gonzalez-Pacheco H., Juarez-Herrera U. Primary reperfusion in acute right ventricular infarction: An observational study. World J. Cardiol., 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 14-22.

16. Garty I., Barzilay J., Bloch L. The diagnosis and early complications of right ventricular infarction. Eur J. Nucl Med., 1984, vol. 9, iss. 10, pp. 453-60.

17. Andersen H. R., Falk E., Nielsen D. Right ventricular infarction: Frequency, size and topography in coronary heart disease: A prospective study comprising. 107 consecutive autopsies from a coronary care unit. J. Am. Coll. Cardiol., 1987, vol. 10, pp. 1223 - 1232.

18. Cabin H. S., Clubb K. S., Wackers F. J. Right ventricular myocardial infarction with anterior wall left ventricular infarction: An autopsy study. Am Heart J., 1987, vol. 113, pp. 16–23.

19. Scanlon P., Faxon D, Audet A. ACC/AHA Guidelines for Coronary Angiography: Executive Summary and Recommendations. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Coronary Angiography) Developed in collaboration with the Society for Cardiac Angiography and Interventions. Circulation, 1999, vol. 99, pp. 2345–57.

20. Windecker S., Kolh P., Alfonso F. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). European Heart Journal, 2014, vol. 35, pp. 2541–2619.

21. Bowers T., O'Neill W., Pica M. Patterns of Coronary Compromise Resulting in Acute Right Ventricular Ischemic Dysfunction. Circ J.., 2002, vol. 106, pp. 1104–1109.

22. Ding W., Wang X., Zhang J. Relationship between the site of coronary artery occlusion and degree of hemodynamic abnormality of right ventricular myocardial infarction. Zhonghua Nei Ke Za Zhi, 1997, vol. 36, iss. 10, pp. 676–679.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/003.pdf