в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.15


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 119–123


Автор(и)

О. Страхова1, А. Рижов1, Н. Волох2, О. Черепок2


Установа(ви)

Запорізький державний медичний університет 1кафедра медичної і фармацевтичної інформатики та НТ, 2кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я


Назва статті

Кореляції між електрошкірними характеристиками мікрозон і параметрами клінічного і біохімічного аналізу крові.


Анотація (резюме)

Вступ. Відповідно до теорії функціональних систем, всі частини організму знаходяться в тісному багаторівневому зв'язку, взаємно впливаючи одна на одну. Шкіра - найбільший зовнішній орган, до якого можливо застосовувати неінвазивні методи визначення параметрів функціонального стану.

Мета. Визначити ступінь зв'язку між показниками клінічного аналізу крові людини і її електрошкірними характеристиками деяких ділянок шкіри, розташованими на зап'ястках та щиколотках, в так званих акупунктурних "точках-джерелах".

Результати. Виявлено кореляції між параметрами мікрозон і показниками функціонального стану організму людини, визначені на основі аналізу крові.

Висновки. Встановлено наявність статистично достовірного кореляційного зв'язку між певними параметрами крові учасників дослідження, антропометричними показниками і електричною провідністю шкірних мікрозон, що відповідають так званим "точкам-джерелам", відомим з теорії акупунктури.


Ключові слова

електрошкірні характеристики, аналіз крові, антропометрія, кореляція, функціональний стан.


Список літератури

1. Nakatani Y., Yamashyta K. Ryodoraku Akupuncture. Japan. Tokyo. 1977. 120 p.

2. Нечушкін А. І, Гайдамакин А. М. Метод стандартного вегетативного тесту ЦІТО (СВТ-ЦІТО). Свідоцтво про реєстрацію МЗСРСР N108/30 від 27.05.77.

3. Портнов Ф. Г. Электропунктурная рефлексотерапия. Рига, Зинатне, 1982. 311 с., ил.

4. Страхова О. П., Рижов О. А. Доповнення до способу виміру електрошкірних характеристик корпоральних мікрозон на тілі людини (аналог метода Й. Накатані). Інформаційний лист N 238, 2015.

5. Страхова О. П., Рижов О. А. Доповнення до способу діагностування за даними вимірювання електрошкірних характеристик корпоральних мікрозон на тілі людини за методом Накатані. Інформаційний лист N 237, 2015.

6. Судаков К. В. Функціональні системи: принципи динамічної організації, постулати загальної теорії. Патол. физиол. і експери. терапія. 1988, N 4, сс. 10-22.

7. Людина. Навч. посібник з анатомії та фізіології. Львів, 2002, 240 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/006.pdf