в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.03


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 28–31


Автор(и)

N. Marchitto1, E. Bergamini1, C. Di Febbo2, A. Ciaramella3, G. Raimondi3


Установа(ви)

1Alfredo Fiorini Hospital, Terracina, Latina, Italy

2UOC Internal Medicine Department Universitа G. D'Annunzio Chieti, Italy

3Dept. of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies. "Sapienza" University of Roma


Назва статті

Контроль вмісту води в організмі у літніх пацієнтів з важкою хронічною серцевою недостатністю на основі аналізу біоелектричного імпедансу


Анотація (резюме)

Вступ. Серцева недостатність (СН) визначається як порушення структури і/або функції серця, що приводить до клінічних симптомів (задишка) і ознаків (набряк), низької якості життя і скорочення виживання [1]. В даний час кореляції між серцевою недостатністю зі зменшеною фракцією викиду (ФВ) (СНкФВ) і аналізом біоелектричного імпедансу (АБІ) вивчені лише в незначній мірі.

Мета. Метою даного дослідження є оцінка можливої ролі аналізу біоелектричного імпедансу у пацієнтів з тяжкою хронічною серцевою недостатністю.

Матеріали та методи. Дослідили 22 літніх пацієнтів: 9 чоловіків (середній вік 77 ± 8 років) і 8 жінок (середній вік 60 ± 10 років), у яких була досліджена кореляція між серцевою недостатністю зі зменшеною фракцією викиду (СНкФВ) при базовій оцінці електрокардіограми. На початку дослідження всі пацієнти були віднесені до класу III Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (NYHA) і дали інформовану згоду. Аналізи були виконані з використанням Sigmastat v. 3.5, Systat Software Inc. Попереднє лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або блокаторами рецепторів ангіотензину (БРА) було перервано, і всі пацієнти були переведені на сакубітріл/валсартан в дозі 24/26 мг два рази на добу.

Результати. В кінці періоду спостереження терапія сакубітрілом/валсартаном привела до поліпшення перерозподілу води в організмі і позаклітинної маси (з 19, 4 ± 3, 0 на початку дослідження до 18, 4 ± 2, 6 кг/м через 1 місяць, р = 0, 001 ) і до зниження маси тіла (з 81 ± 8 до 78 ± 8 кг, р = 0, 002). В цілому, ця терапія привела до швидкого (1 місяць) поліпшення розподілу води в організмі і зниження маси тіла, а також до поліпшення клінічних результатів (задишка) при фізикальному обстеженні. Висновок. В цій невеликій серії випадків досліджували кореляцію між лікуванням сакубітрілом/валсартаном і зміною вмісту води в організмі у літніх пацієнтів з кореляцією між серцевою недостатністю зі зменшеною фракцією викиду (СНкФВ) (n = 11). Попередні дані показують, що аналіз біоелектричного імпедансу (АБИ) міг би стати новим ефективнним підходом для оцінки та спостереження за літніми пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду.


Ключові слова

хронічна серцева недостатність, аналіз біоелектричного імпедансу, наявність рідини в організмі, імпеданс, реактивність


Список літератури

1. Senni M, Trimarco B, Emdin M, et al. Sacubitril/valsartan, a new and effective treatment for heart failure with reduced ejection fraction. G. Ital. Cardiol. (Rome), 2017, vol. 18, iss. 1, pp. 3–11.

2. Krittanawong C., Kitai T. Pharmacogenomics of Angiotensin-Receptor/Neprilysin Inhibitor and its Long-Term Side Effects. Cardiovasc Ther., 2017, vol. 35, no. 4.
https://doi.org/10.1111/1755-5922.12272

3. Yancy C. W., Jessup M., Bozkurt B., et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Manag ement of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/America Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. J. Card. Fail., 2017, vol. 23, iss. 8, pp. 628–651.

4. Peruzzi G., Di Nardo P., Raimondi G., Legramante J. M., et. al. The physiopathological aspects and new therapeutic approaches in cardiac-circulatory failure. Clin. Ter., 1992, vol. 141, no. 11, pp. 339–372.

5. Thomasset A. Bio-electrical properties of tissue impedance measurements. Lyon Med., 1962, iss. 207, pp. 107–118.

6. Nyboer J. Electrical Impedance Plethysmography. In: The Electrical Resistive Measure of the Blood Pulse Volume, Peripheral and Central Blood Flow. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 1959.

7. Hoffer E. C., Meador C. K., and Simpson D. C. Correlation of whole-body impedance with total body water volume. J. Appl. Physiol. 1969, vol. 27, pp. 531–534.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/003.pdf