в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.09


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 74–80


Автор(и) Н. О. Шушляпіна


Установа(ви)

Харківський національний медичний університет, Україна


Назва статті Аналіз впливу аеродинамічних показників носового дихання при діагностиці респіраторно-нюхових порушень


Анотація (резюме)

Вступ. Для діагностування респіраторно-нюхових порушень доцільно використовувати кількісну оцінку енергетичних характеристик носового дихання при дії відповідних одорівекторов а також мікрохарактеристики повітряного потоку в носовій порожнині.

Мета роботи. Аналіз впливу аеродинамічних показників носового дихання при діагностиці респіраторно-нюхових порушень.

Обсяг і методи дослідження. Під наглядом перебувало 45 пацієнтів з викривленням носової перегородки. Контрольну групу становили 40 осіб без порушення функціі носового дихання. Середній вік пацієнтів знаходився в діапазоні 25–60 років. Для дослідження застосовувалися методи конусно-променевої комп'ютерної томографії порожнини носа і параназальних синусів, задня активна риноманометрия і комп'ютерна ольфактометрія з реєстрацією енергетичних показників носового дихання при дії відповідних одорівекторов.

Результати. При визначенні респріраторно-нюхових порушень на основі аналізу лінійної моделі дискримінації з'ясовано, що додавання аеродинамічних показників, таких як витрата повітря, перепад тиску, часу появи ольфакторной чутливості і товщини ламінарного прикордонного шару під стінами носової порожнини знижує ймовірність помилки діагностики в 3 рази (з 0, 35 до 0, 11). При цьому найбільший внесок у зменшення ймовірності помилки роблять витрата повітря, час появи нюхової чутливості на одорівектор і величина товщини ламінарного прикордонного шару під стінами носової порожнини.

Висновок. Показана ефективність проведення комп'ютерної ольфактометріі і дослідження аеродинамічних показників носового дихання на мікрорівні при діагностиці респіраторно-нюхових порушень.


Ключові слова ольфактометрія, риноманометрия, носове дихання, ламінарний прикордонний шар


Список літератури

1. Fokkens W. J., Lund V. J., Mullol J., Bachert C., Alobid I., Baroody F., Cohen N., Cervin A. A summary for otorhinolaryngologists. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinology, 2012, vol. 50, no. 1, pp. 1–12.
https://doi.org/10.4193/Rhino50E2

2. Nosova Ya., Avrunin O. G., Semenets V. V. Biotechnical system for integrated olfactometry diagnostics. Innovative technol. and scientific solutions for industries. 2017, vol. 1, iss. 1, рр. 64–68.
https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.064

3. Морозова C. B., Савватеева Д. М., Лопатин А. С. Расстройства обоняния и их коррекция. Вестник оториноларингологии, 2007, № 5, сс. 66–70.

4. Förster G., Damm M., Gudziol H., Hummel T. Hüttenbrink K.-B., Just T., Muttray A., Seeber H., Temmel A., Welge-Lüssen A. Olfactory dysfunction. Epidemiology, pathophysiological classification, diagnosis and therapy. HNO. Springer Medizin Verlag. 2004, vol. 52, no. 8, pp. 679-684.
https://doi.org/10.1007/s00106-004-1117-x

5. Fonteyn S., Huart C., Deggouj N., Collet S, Eloy P., Rombaux P. Non-sinonasal-related olfactory dysfunction: A cohort of 496 patients. Eur. Ann. Otorhinolaryngol., Head. Neck Dis., 2014, vol. 131, no. 2, pp. 87–91.
https://doi.org/10.1016/j.anorl.2013.03.006

6. Ismail H. F., Osman E., AL-Omari A. K., Avrunin O. G. The Role of Paranasal Sinuses in the Aerodynamics of the Nasal Cavities. Intern. J. of Life Science and Medical Res., 2012, vol. 2, iss. 3, рр. 52-55.
https://doi.org/10.5963/LSMR0203004

7. Смирнов И. В., Вишняков В. В. Обонятельная функция пациентов с полипозным риносинуситом после эндоскопических операций на околоносовых пазухах. Вестник оториноларингологии, 2011, № 5, сс. 19–21.

8. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте. Нац. руководство: крат. изд. Под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой. М., ГЭОТАР-Медиа, 2015, 544 с.

9. Аврунін О. Г., Бодянський Є. В., Калашник М. В., Семенець В. В., Філатов В. О. Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики. Харків, ХНУРЕ, 2018, 236 с.

10. Аврунін О. Г., Безшапочний С. Б., Бодянський Є. В., Семенець В. В., Філатов В. О. Інтелектуальні технології моделювання хірургічних втручань. Харків, ХНУРЕ, 2018, 224 с.

11. Аврунин О. Г., Томашевский Р. С., Фарук Х. И. Методы и средства функциональной диагностики внешнего дыхания. Харьков: ХНАДУ, 2015, 208 с.

12. Avrunin O. G., Nosova Y. V., Shuhlyapina N. O., Zlepko S. M., Tymchyk S. V., Hotra O., Imanbek B., Kalizhanova A., Mussabekova A. Principles of computer planning in the functional nasal surgery. Przegląd Elektrotechniczny. 2017, no. 3, pp. 140–143.
https://doi.org/10.15199/48.2017.03.32

13. Безшапочний С. Б, Лобурець А. В., Аврунін О. Г. Досвід застосування методу комп'ютерного планування хірургічного втручання у пацієнтів з хронічним фронтитом. Свiт медицини та бiологii, 2017, №3, cc. 27–32.

14. Аврунін О. Г., Бодянський Є. В., Семенець В. В., Філатов В. О., Шушляпіна Н. О. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носовго дихання. Харків: ХНУРЕ, 2018, 132 с.

15. Носова Я. В., Аврунин О. Г., Фарук Х. И. Определение микрохарактеристик воздушного потока в носовой полости при дыхании. Вестник НТУ "ХПИ", Серия: Новые решения в современных технологиях, Харьков, НТУ "ХПИ", 2018, №16 (1292), cc. 122–127.
https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.16.19


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/009.pdf