в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 50-56


Автор(и)

М. Р. Баязітов, Л. С. Годлевський


Установа(ви)

Одеський державний медичний університет, Україна


Назва статті

Інформативність лапароскопічних зображень при діагностичній мінілапароскопії


Анотація (резюме)

Досліджено інформативні характеристики зображень, які було отримано за допомогою мінілапароскопічної (2, 0 мм) та традиційної лапароскопічної (5, 0 і 10, 0 мм) систем. Показано, що частота хибнопозитивних діагнозів при проведенні мінілапароскопічної діагностики хірургичної патології органів черевної порожнини меньше від таких, які отримано за умов традиційної лапароскопії (6, 6 та 10, 2% відповідно). Встановлена залежність результатів коректної мініінвазивної діагностики – частоти хибнопозитивних та хібнонегативних діагнозів від частотно-дискриминативних, контрастних характеристик зображення, якості передання кольору та дисторсії, а також від застосованої схеми введення лапароскопічного інструментарію, яка забезпечує різний ступінь експлуатації периферичної частини зображення для діагностики.


Ключові слова

інформативність медичного зображення, лапароскопічне зображення, мінілапароскопічне зображення, частотно-дискриминативні характеристики оптики, хибнопозитивний та хибнонегативний діагнози


Список літератури

1. Кирилловский В. К. Оптические измерения. Часть 4. Оценка качества оптического изображения и измерение его характеристик. СПб ГУ ИТМО. 2005. 67с.

2. Монич Ю. И., Старовойтов В. В. Оценки качества для анализа цифровых изображений. Искусственный интеллект. 2008. №4. С.376–386.

3. S. I. Brown, White C., Wipat K. et al. Characterizing the "gold standard" image for laparoscopic surgery. Surg. Endosc. 2004. vol. 18. P. 1192–1195.

4. Coren S., Ward L. M., Enns J. T. Sensation and perception, 5th ed. Harcourt Brace College Publishers, USA. 1999. 661 pp.

5. A. Trejo, Jung M. C., Oleynikov D., Hallbeck M. S. Effect of handle design and target location on the insertion and aim with a laparoscopic surgical tool. Appl. Ergon. 2007. vol. 38. p. 745–753.

6. Faggi U., Giovane A. Diagnostic laparoscopy in non traumatic abdominal emergencies. Minerva Chir. 2003. vol.58, N1. p. 9–16.

7. Manasnayakorn S., Cuschieri A., Hanna G. B. Ergonomic assessment of optimum operating table height for hand-assisted laparoscopic surgery. Surg. Endosc. 2009. vol. 23. p. 783–789.

8. Manasnayakorn S., Cuschieri A., Hanna G. B. Ideal manipulation angle and instrument length in hand-assistedlaparoscopic surgery. Surg. Endosc. 2008. vol. 22. p. 924–929.

9. Rados C. FDA works to reduce preventable medical device injuries. FDA Consumer. 2003. vol. 37. p. 28.

10. Supe A. N., Kulkarni G. V., Supe P. A. Ergonomics in laparoscopic surgery. J. Min. Access Surg. 2010. vol.6. p. 31–36.

11. Wade N. J. Frames of reference in vision. Min. Invas. Ther. Allied Technol. 1996. vol. 5. P. 435–439.

12. Weickert U., Jakobs R., Riemann J. F. Diagnostic laparoscopy. Endoscopy. 2005. vol. 37. P. 33–37


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/50-56_Godlevsky.pdf