в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 6, Issue 7, 2010, Pages 166-173


Автор(и)

К. П. Воробйов


Установа(ви)

Держане підприємство "Луганський Державний медичний університет", кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів, Україна


Назва статті

Рекомендації щодо надання результатів клінічних досліджень в дисертаціях і журнальних публікаціях. Частина 1. Основні положення


Анотація (резюме)

Основне призначення рекомендацій — це розробка механізмів протидії явищам недобросовісної практики наукових досліджень в клінічній науці на рівні урядових організацій України. Представлені основні міжнародні рекомендації по формату клінічної публікації, на основі яких пропонується створити відповідні національні рекомендації. Основними проблемами сучасної клінічної науки є порушення етичних принципів клінічного дослідження, приховування конфлікту інтересів в клінічному дослідженні, обман і фальсифікація матеріалів дослідження, якість планування дослідження з погляду клінічної епідеміології, розподіл авторського внеску в дослідження, якість статистичного аналізу результатів дослідження. Звертається увага на пріоритет етичних принципів клінічного дослідження і компетентності дослідника. Порушення етики клінічного дослідження і неякісна його організація є джерелами систематичних помилок в клінічному дослідженні, які неможливо виправити застосуванням якісного статистичного аналізу. Наприкінці публікації представлена структура майбутніх рекомендацій.


Ключові слова

формат наукової публікації, клінічна наука, недобросовісна практика наукових досліджень


Список літератури

1. Сердюк А. М. Антомонов М. Ю. Бардов В. Г., Лехан В. М., Прилуцький О. С. Подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних і біологічних досліджень у дисертаційних роботах. Бюллетень ВАК України, 2010. № 6. с. 30–32.

2. Гудстейн Д. Обман у науці. Морфологія, 2007. № 1(4). с. 98–103. http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHO-2007-01-04/07redoun.pdf

3. Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Ч. 1. Сущность проблемы. Український медичний часопис, 2007. № 6(62). с. 18–26. http://www.umj.com.ua/arhiv/62/2165.php, http://www.umj.com.ua/pdf/62/2165.pdf

4. Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Ч. 2. Международные рекомендации. Український медичний часопис, 2008. № 1(63). с. 58–66. http://www.umj.com.ua/archive/63/7.html, http://www.umj.com.ua/archive/63/pdf/7_rus.pdf

5. Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Ч. 3. Дизайн клинического исследования. Український медичний часопис, 2008. № 2(64). с. 150–160. http://www.umj.com.ua/archive/64/28.html, http://www.umj.com.ua/archive/64/pdf/28_rus.pdf

6. Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Ч. 4. Биостатистика. Український медичний часопис, 2008. № 6(68). с. 79–91. http://www.umj.com.ua/archive/68/1109.html, http://www.umj.com.ua/archive/68/pdf/1109_rus.pdf

7. Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Ч. 5. Авторство. Український медичний часопис, 2009. № 2(70). с. 82–90. http://www.umj.com.ua/archive/70/1401.html, http://www.umj.com.ua/archive/70/pdf/1401_rus.pdf

8. Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 6. Недобросовестная практика научных исследований. Український медичний часопис, 2009. №3. с. 82–90. http://www.umj.com.ua/archive/71/1444.html, http://www.umj.com.ua/archive/71/pdf/1444_rus.pdf

9. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Writing and Editing for Biomedical Publication (2008) http://www.icmje.org/

10. Council of Science Editors CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientifc Journal Publications. Editorial Policy Committee, 2006. http://www.councilscienceeditors.org/editorial_policies/whitepaper/entire_whitepaper.pdf

11. EASE. The Science Editors' Handbook. EASE, Guilford, 2003. 406 p. http://www.ease.org.uk/ese.html

12. Jacobs A., Wager E. European Medical Writers Association (EMWA) guidelines on the role of medical writers in developing peer-reviewed publications. Curr. Med. Res. Opin., 2005. № 21(2). P. 317–322. http://www.emwa.org/Mum/EMWAguide-lines.pdf

13. Titus S. L., Wells J. A., Rhoades L. J. Repairing research integrity. Nature, 2008 453(19) p. 980–982. http://ori.dhhs.gov/research/intra/documents/gallup_commentary.pdf

14. Всемирная ассоциация медицинских редакторов. Рекомендации всемирной ассоциации медицинских редакторов по принципам этики научных публикаций в медицинских журналах. Международный журнал медицинской практики, 2005. №5. с. 24–30. http://www.mediasphera.ru/journals/practik/169/2382

15. Bostanci A. Germany Gets in Step With Scientific Misconduct Rules. Science, 2002. № 296 (5574). P. 1778. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/296/5574/1778a

16. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины. Медиа Сфера, Москва, 1998, 350с.

17. Воробьев К. П. Доказательная медицина — новая методология медицинской практики. Часть III. Клиническая эпидемиология — методологическая основа доказательной медицины. Український медичний альманах, 2005. № 2. с. 32–36.

18. Эпидемиологический словарь. Ред. Джон М. Ласта, М., 2009, 316 с.

19. Леонов В. П. Ошибки статистического анализа биомедицинских данных. Международный журнал медицинской практики, 2007. № 2. С.19–35.

20. Department of Health and Human Services Public Health Service Policies on Research Misconduct, Final Rule. Federal Register, 2005. № 70(94). http://ori.dhhs.gov/documents/42_cfr_parts_50_and_93_2005.pdf


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2010_7/166-173_Vorobyov.pdf