в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 9, Issue 10, 2013, Pages 136-140


Автор(и)

М. Л. Кочина1, О. В. Яворський2 С. М. Лад2, А. С. Евтушенко3


Установа(ви)

1Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

2Харківський національний медичний університет, Україна

3КУОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана"


Назва статті

Вікові особливості функціональної організації системи прийому і первинної обробки візуальної інформації


Анотація (резюме)

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціональної організації системи прийому та первинної переробки інформації в зоровій системі дітей та підлітків різних вікових груп. Проведено дослідження показників зорової системи, що забезпечують зорове сприйняття на близькій відстані, у 1272 осіб у віці від 6 до 17 років. Всім досліджуваним визначали позитивні резерви акомодації, положення найближчої точки конвергенції, конвергентні та дивергентні фузійні резерви. Для обробки даних досліджень було використано описові статистики, кореляційний та факторний аналіз.

У результаті проведених досліджень встановлено, що середні значення показників зорової системи в різних вікових групах дітей і підлітків достовірно не розрізняються, що зумовлено їх значним внутрішньогруповим розкидом. У перших трьох вікових групах (6–13 років) положення найближчої точки ясного зору, яке характеризує можливості злитого сприйняття об'єкта на мінімальній відстані від очей, залежить від фузійних резервів і наближається до очей при їх збільшенні. У старших вікових групах (14–17 років) положення найближчої точки ясного зору залежить від резервів акомодації, збільшення яких призводить до її наближенню до очей. Це свідчить про те, що в процесі росту дитини в зоровій системі відбувається поділ механізмів наведення і фокусування, які забезпечуються акомодацією і конвергенцією, і первинного аналізу інформації, що відбувається в центральних відділах зорової системи за участю фузії, що підтверджується результатами кластерного та факторного аналізу.


Ключові слова

зорова система, акомодація, конвергенція, фузія, механізми зорового сприйняття


Список літератури

1. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М. Медицина. 1975. 447 с.

2. Кочина М. Л. Роль качества визуальной нагрузки в процессе формирования зрительной системы детей и подростков. Гигиена населенных мест. Киев. 1999. Вып.35. С.416–424.

3. М. Л. Кочина, Л. В. Подригало, А. В. Яворский Современные факторы визуального воздействия и их влияние на зрительный анализатор школьников. Международный медицинский журнал. 1999. №2. С.133–135.

4. Аветисов Э. С. Содружественное косоглазие. М. Медицина. 1977. 312 с.

5. Аветисов Э. С. Близорукость. М. Медицина. 1999. 285 с.

6. Г. И. Рожкова, С. Г. Матвеев Зрение детей: проблемы оценки и функциональной коррекции. М. Наука. 2007. 315 с.

7. Рожкова Г. И. Изменения фокусирующих способностей человеческого глаза в постнатальном онтогенезе. Биомеханика глаза. Сб. трудов конференции. М. МНИИГБ им. Гельмгольца. 2007. с. 43–48.

8. Сомов Е. Е. Клиническая офтальмология. МЕД пресс-информ. 2012. 400с.

9. Сомов Е. Е. Методы офтальмоэргономики АН СССР, отделение физиологии. Л. Наука. 1989. 157 с.

10. Э. Ферстер, Б. Ренц Методы корреляционного и регрессионного анализа. М. Финансы и статистика. 1983. 302 с.

11. Иберла К. Факторный анализ М. Статистика. 1980 398 с.

12. Кочина М. Л., Подригало Л. В., Яворский А. В., Маслова Н. М. Офтальмологические аспекты визуального окружения современного человека. Офтальмологический журнал. 2001. №6. с. 54–57.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2013_10/136-140_Kochina_10_sc_P.pdf