в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.09


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 74–80


Автор(и)

О. І. Осокіна, В. А. Абрамов, Г. Г. Путятін, С. Г. Пирков, О. М. Виговська, Є. М. Денисов, О. М. Голоденко


Установа(ви)

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна


Назва статті

Прогнозування ефективності екзистенційно-особистісної реабілітації у хворих з маніфестним нападом шизофренії


Анотація (резюме)

Вступ. Початок шизофренії — є кризова життєва ситуація для людини. У цей період актуалізуються екзистенційні параметри його існування, зачіпаються поняття життя і смерті, свободи та ізоляції, сенсу і безглуздості, видозмінюється система цінностей і життєвих цілей. Цю проблему вирішує розроблена екзистенційно-особистісна реабілітація хворих на шизофренію, метою якої є особистісне одужання даної категорії хворих.

Мета роботи. Прогнозування ефективності екзистенційно-особистісної реабілітації у хворих з маніфестних приступом шизофренії через 1 рік після початку хвороби методом побудови та аналізу багатофакторних математичних моделей.

Результати і обговорення. За результатами дослідження 237 пацієнтів з маніфестним нападом шизофренії була побудована математична модель прогнозування ефективності екзистенційно-особистісної реабілітації на період 1 рік. З проаналізованих 107 показників було виділено 2 факторних ознаки, що визначають наслідок хвороби (особливості лікувально-реабілітаційної тактики і клінічний стан пацієнта на момент виписки з гострого психіатричного стаціонару), на підставі яких була побудована модель (чутливість — 73, 1% (95% ДІ 53, 8%–88, 7%), специфічність — 78, 9% (95% ДІ 72, 3%–84, 8%)). Встановлено, що ризик неефективності екзистенційно-особистісної реабілітації через 1 рік після початку шизофренії, статистично значимо (p<0, 001) підвищується за наявності на момент виписки зі стаціонару залишкової позитивної, негативної, негативної+позитивної симптоматики, або збереженні неспецифічної симптоматики, ВШ=57, 2 (95% ДІ 7, 5–435) по відношенню до повного усунення позитивної симптоматики або збереження афективної симптоматики.

Висновок. Використання побудованої математичної моделі дозволяє прогнозувати ефективність реабілітаційних заходів на період 1 рік. Клініко-соціальний наслідок манифестного нападу шизофренії визначається клінічним станом пацієнта після усунення гострого нападу хвороби та особливостями лікувально-реабілітаційної тактики. Модель довела свою ефективність.


Ключові слова

екзистенційно-особистісна реабілітація, маніфестний напад шизофренії, багатофакторна математична модель прогнозу


Список літератури

1. Абрамов В. А., Осокина О. И., Путятин Г. Г. Личностно-ориентированная психиатрия: ценностно-гуманистические подходы. Донецк, Каштан, 2014, 296 с.

2. Абрамов В. А., Осокина О. И., Ивнев Б. Б. Жизнь с психическим расстройством: экзистенциально-личностные аспекты выздоровления. Донецк, Каштан, 2014, 420 с.

3. Andreasen N. C., Carpenter W. T., Kane J. M., Lasser R. A., Marder S. R., Weinberger D. R. Remission in schizophrenia: proposed criteria and rational for consensus. Am. J. Psychiat., 2005, vol. 162, pp. 441–449.

4. Alphs L., Rappard F., Haig G., & Stewart M. Cognitive Functioning Scale: A Scale for Rating Functioning Related to Cognitive Impairment in Schizophrenia. Pfizer, UCLA, 2004.

5. Зайцева Ю. С. Значение показателя "длительность нелеченного психоза" при первом психотическом эпизоде шизофрении. Соц. и клин. психиатр., 2007, т. 17, вып. 1, сc. 72–89.

6. Chuma J., Mahadun P. Predicting the development of schizophrenia in high-risk populations: systematic review of the predictive validity of prodromal criteria. Br. J. Psychiatry, 2011, vol. 199, iss. 5, pp. 361–366.

7. Outcome Measures. Mental Health Services. County of San Diego. Health and Human Services Agency, 2009, 12 p.

8. Марута Н. О., Абрамов В. А., Осокіна О. І. та ін. Методичний комплекс оцінки екзистенційно-особистісного відновлення хворих на перший психотичний епізод. Методичні рекомендації. Донецьк, 2013, 38 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/12.pdf