в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.10


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 81–88


Автор(и)

О. П. Колеснік1, А. І. Шевченко1, Ю. Є. Лях2, В. Г. Гурьянов2


Установа(ви)

1Запорізький державний медичний університет, Україна 2Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна


Назва статті

Сумарна бальна шкала прогнозування виживаності хворих з ранніми стадіями недрібноклітинного раку легенів


Анотація (резюме)

Введення. Рак легені (РЛ) є одним із найпоширеніших злоякісних новоутворень (ЗН) у всьому світі. В середньому шестеро з десяти тих, що захворіли на РЛ гинуть протягом року від прогресування захворювання. Основним видом лікування, що дає надію на видужання залишається операція. Однак, навіть у 25%–60% хворих із I-ю стадією недрібноклітинного раку легенів (НДКРЛ) протягом 2-х років виникають локальні рецидиви або віддалені метастази після хірургічного втручання.

Для поліпшення результатів лікування хворих з НДКРЛ необхідне виділення групи пацієнтів з несприятливим прогнозом, яким проведення ад'ювантної поліхіміотерапії (АПХТ) дозволить поліпшити виживаність.

Мета. Метою нашого дослідження було створення прогностичної моделі, з метою виявлення пацієнтів з ранніми стадіями НМКРЛ та несприятливим прогнозом.

Дослідження проведено у 254 хворих із ранніми стадіями НДКРЛ, що проходили лікування з червня 2008 по грудень 2012 у відділені торакальної хірургії Запорізького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

На основі комплексу покрокових статистичних методів нами була створена сумарна бальна шкала прогнозування несприятливого перебігу захворювання у хворих з ранніми стадіями НДКРЛ. На першому кроці в побудові шкали — визначення списку змінних, які є потенційними предикторами, нами було відібрано 39 змінних.

Результати та обговорення. Предиктори, що мали статистичний зв'язок із залежною змінною з рівнем значущості (р=0, 1) і менше далі були включені до регресійної моделі. Як регресійна модель була вибрана регресія з оптимальним шкалуванням (Regression with Optimal scaling (CATREG)) (реалізовано у SPSS 17.0). Таким чином, з урахуванням категоризації до регресійної моделі були включені 12 з 39 потенційних предикторів: Розмір пухлини, см, Критерій "N", Стадія захворювання, Гістологічна форма пухлини, Об'єм оперативного втручання, Об'єм лімфодисекції, Інтраперикардиальна перев'язка судин, Скарга на кровохаркання, Експресія Ki-67, Експресія Her-2-neu, Експресія EGFR, Експресія панцитокератину.

Останнім етапом побудови шкали є практична перевірка адекватності значення порогового балу. Підрахували фактичну частоту смерті від прогресування НДКРЛ у хворих з сумарним балом 28 і менше. Вона дорівнювала 8, 8±2, 7% (приблизно 10%). Фактична частота смертей від прогресу НМКРЛ у хворих з сумарним балом більше 28 склала 48, 9±4, 2% (приблизно 50%). Специфічность моделі склала 58, 9%, чутливість — 87, 3%.

Заключення. Результатом нашого дослідження стало створення шкали, яка на підставі оцінки 12 ознак у пацієнта дозволяє об'єктивно висловлюватися про ризик розвитку смерті з часткою ймовірності. Група хворих з прогностичним балом більше 28 вимагає проведення ретельнішого динамічного спостереження з метою виявлення раннього рецидиву і проведення подальшого лікування.


Ключові слова

прогностична модель, виживаність, недрібноклітинний рак легенів


Список літератури

1. Charles L., Soria J.-Ch., Tang X., et al. Prognostic Factors in Resected Stage I Non–Small-Cell Lung Cancer: A Multivariate Analysis of Six Molecular Markers. J. Clin. Oncol., 2004, vol. 22, pp. 4575–4583.

2. Chen D.-T., Ying-Lin Hsu, William J. Fulp et al. Prognostic and Predictive Value of a Malignancy-Risk Gene Signature in Early-Stage Non–Small Cell Lung Cancer. J. Natl. Cancer Inst., 2011, vol. 103, pp. 1859–1870.

3. D'Amato T. A. Adjuvant chemotherapy and the role of chemotherapy resistance testing for stage I non-small cell lung cancer. Thorac Surg. Clin., 2007, vol. 17, pp. 287–299.

4. D'Amico T. A., Massey M., James E. Herndon et al. A biologic risk model for stage i lung cancer: immunohistochemical analysis of 408 patients with the use of ten molecular markers. J. Thorac Cardiovasc. Surg., 1999, vol. 117, pp. 736–743.

5. Dosaka-Akita H., Hommura F., Mishina T., et al. A Risk-Stratification Model of Non-Small Cell Lung Cancers Using Cyclin E, Ki-67, and rasp21: Different Roles of G1 Cyclins in Cell Proliferation and Prognosis. Cancer Res., 2001, vol. 61, pp. 2500–2504.

6. Fedorenko Z. P., Goulak L. O., Gorokh Y. Cancer in Ukraine, 2011–2012. Bulletin of national cancer registry of Ukraine, Kyiv, 2013.

7. Gopal R. S., Komaki R. U., Bradley J. et al. Expert Panel on Radiation Oncology-Lung Work Group. Induction and adjuvant therapy for N2 non-small-cell lung cancer. [online publication]. Reston (VA): American College of Radiology (ACR), 2006, 16 p.

8. Harpole D. H. Prognostic modeling in early stage lung cancer: an evolving process from histopathology to genomics. Thorac Surg Clin., 2007, vol. 17, pp. 167–173.

9. Harpole D. H., Herndon Jr. J. E., Wolfe W. G., et al. A Prognostic Model of Recurrence and Death in Stage I Non-Small Cell Lung Cancer Utilizing Presentation, Histopathology, and Oncoprotein Expression. Cancer Res., 1995, vol. 55, pp. 51–56.

10. Hilbe W., Dirnhofer S., Oberwasserlechner F. et al. Immunohistochemical typing of non-small cell lung cancer on cryostat sections: correlation with clinical parameters and prognosis. J. Clin. Pathol., 2003, vol. 56, pp. 736–741.

11. Holdenrieder S., Nagel D., Heinemann V., et al Predictive and prognostic biomarker models in advanced lungcancer. J. of Clinical Oncology, 2008, vol. 26, 15p., 19010.

12. Konopa K. Do we have markers to select patients for adjuvant therapies of non-small-cell lung cancer? Annals of Oncology, 2010, pp. 199–202.

13. Leonardus L. R. van der Pijl, Özcan Birim, Menno van Gameren et al. Validation of a prognostic model to predict survival after non-small-cell lung cancer surgery. European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 2010, vol. 38, pp. 615–620.

14. López-Encuentra A., López-Rios, Conde E., et al. Composite anatomical–clinical–molecular prognostic model in F. nonsmall cell lung cancer. Our. Respir. J., 2011, vol. 37, pp. 136–142.

15. Park S. Y., Lee H.-S., Jang H.-J. et al. Tumor Necrosis as a Prognostic Factor for Stage IA Non-Small Cell Lung Cancer. Ann. Thorac. Surg. 2011, vol. 91, pp. 1668–1673.

16. Raz, D. J. Ray M. R., Kim J. Y., et al. A Multigene Assay Is Prognostic of Survival in Patients with Early-Stage Lung Adenocarcinoma. Clin. Cancer Res. 2008, vol. 14, pp. 5565–5570.

17. Rubio L., Vera-Sempere F. J., Lopez-Guerrero J. A. et al. A Risk Model for Non-small Cell Lung Cancer Using Clinicopathological Variables, Angiogenesis and Oncoprotein Expression. Anticancer research, 2005, vol. 25, pp. 497–504.

18. Smythe W. R. Treatment of stage I non-small cell lung carcinoma. Chest., 2003, vol. 123, pp. 181–187.

19. Williams B. A., Sugimura H., Endo Ch., et al. Predicting Postrecurrence Survival Among Completely Resected Nonsmall-Cell Lung Cancer Patients. Ann Thorac Surg. 2006, vol. 81, pp. 1021–1027.

20. Zeller J. L., Lynm C., Glass R. M. Lung cancer. JAMA, 2007, vol. 297, iss. 9, p. 1.

21. Zhu C-Q, W. Shih, C-H Ling, M-S Tsao. Immunohistochemical markers of prognosis in non-small cell lung cancer: a review and proposal for a multiphase approach to marker evaluation. J. Clin. Pathol., 2006, vol. 59, pp. 790–800.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/13.pdf