в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2014.11.15


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 10, Issue 11, 2014, Pages 112–115


Автор(и)

О. П. Пахольчук


Установа(ви)

Запорізький державний медичний університет, Україна


Назва статті

Методичні особливості використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій у формуванні знань студента-медика


Анотація (резюме)

Вступ. Перехід до відкритої системи освіти вимагає оволодіння нових технологій, інформатизації освіти, що дозволить оптимізувати навчальний процес, частково вирішити існуючі труднощі.

Мета дослідження. Виявити та дослідити педагогічні можливості інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), обґрунтувати методику їх використання, запропонувати дидактичні підходи.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз, вивчення методичної літератури, нормативних та методичних документів, дисертаційних досліджень, спостереження, самооцінка та експертна оцінка.

Результати. Для реалізації отримання інформації у новому середовищі були визначені умови та шляхи урізноманітнення видів учбової діяльності студентів медичного ВУЗу із врахуванням доступних інформаційних технологій. Визначені подальші перспективи впровадження ІКТ.


Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційне середовище, відкрита система освіти, мультимедійні технології


Список літератури

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти. К., Атака, 2008, 684 с.

2. Симонова И. Н. Исследование ИКТ-компетентности студентов технического вуза как компонента формирования экологических знаний и умений. Фундаментальные исследования, 2013, N 10 (часть 8), сc. 1814–1817.

3. Симонова И. Н. Роль средств информационных и коммуникационных технологий в формировании новой информационно-экологической среды технического ВУЗа. Современные проблемы науки и образования, 2014, N 1. Электронный ресурс: www.science-education.ru/115-11402.

4. Ставицька І. В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Електронний ресурс: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103

5. Чередніченко Г. А., Шапран Л. Ю., Куниця Л. І. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни "іноземна мова" у вищих технічних навчальних закладах. Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2011, N4, cc. 134–138.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2014_11/18.pdf