в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.12


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 92–104


Автор(и)

В. М. Соколов1, 2, О. С. Ситнiкова4, Г. М. Рожковська1, Т. К. Дорофеєва1, В. М. Цвиговський1, М. О. Любчак3, Л. В. Онищенко1


Установа(ви)

1Одеський медичний університет, Україна 2Діагностичний центр "Юж-Укрмедтех", Одеса, Україна 3Клінічний будинок "Odrex", Одеса, Україна 4Обласна клінічна лікарня, Одеса, Україна


Назва статті

Дифузійно-зважені зображення і ПЕТ/КТ в діагностиці онкологічної патології черевної порожнини


Анотація (резюме)

Вступ. Аналіз літературних джерел, присвячених використанню методів КТ, дифузійно-зважених зображень (ДЗЗ) і ПЕТ/КТ для діагностики злоякісних утворень черевної порожнини (раку шлунка, раку товстої кишки, лімфом черевної порожнини та ін.), мають неоднозначний, а іноді навіть суперечливий характер. Особливо важко діагностувати рак шлунка, який залишається другим за поширеністю на рак в світі. У цій статті описується система постановки діагнозу раку шлунка — TNM (пухлина–вузол–метастаз) і його клінічне значення. Обговорюються і ілюструються відносні переваги та обмеження КТ, ДЗЗ і ФДГ ПЕТ в стадії попередньої обробки і в моніторингу реакцій на терапію при раку шлунка. Крім цього, наводяться можливі переваги комбінованих КТ, ДЗЗ і ПЕТ в діагностиці інших захворювань черевної порожнини, таких як лімфома і рак товстого кішківника.

Мета роботи. Вивчити діагностичну можливість методу ДЗЗ і порівняти її з діагностичною характеристикою мультіспіральної комп'ютерної томографії (МКТ) і 18Ф-ФДГ ПEТ/КТ в діагностиці злоякісних утворень черевної порожнини.

Матеріали та методи. Вимірювалася інтенсивність сигналу в серії дифузійно-зважених зображень і розраховувалися значення коеффициенту дифузії (ADC). ДЗЗ заснований на реєстрації змін у характері броунівського руху молекул води в різних патологічних процесах. ПЕТ/КТ проводився з використанням міченої радіоактивним ізотопом фтор-18-дезоксиглюкозу (ФДГ) — метод, який дозволяє візуалізувати і кількісно оцінювати метаболізм глюкози в пухлинній тканині.

Результати та висновки. Отримані результати свідчать про те, що ДЗЗ має більш високу чутливість, але нижчу специфічність, ніж 18Ф-ФДГ ПEТ/КТ. В цілому, ДЗЗ ефективніше, ніж 18Ф-ФДГ ПEТ/КТ для передопераційної постановки діагнозу і являє собою додатковий метод візуалізації, тоді як 18Ф-ФДГ ПEТ/КТ має обмежену корисність для передопераційної діагностики. У той же час ПEТ/КТ дає суттєву перевагу в поліпшенні діагностики і терапевтичного спостереження за пацієнтами, здійснює моніторинг реакцій на лікування.


Ключові слова

інтенсивність сигналу в серії ДЗЗ, ПЕТ/КТ в оцінці метаболізму глюкози в пухлинній тканині.


Список літератури

1. Котляров П. М., Сергеев Н. И., Егорова Е. В. Магнитно-резонансная томография в диагностике распространенности рака прямой и сигмовидной кишки. Russian Electron. J. of Radiology, Москва. 2016, сc. 44–45.

2. Ростовцева Т. М., Ананьева Н. И., Кармазановский Г. Г., Васильев С. В., Смирнова Е. В., Ежова Р. В. Предоперационное стадирование рака прямой кишки. Специализированный протокол магнитно-резонансной томографии. Russian Electronic Journal of Radiology, Москва. 2016, сc. 61–63.

3. Соколов В. Н., Ситникова Е. С. ДВИ И ПЕТ/КТ в диагностике онкологической патологии брюшной полости. Russian Electronic Journal of Radiology, Москва. 2016, сс. 53–54.

4. Choi J. Y., Shim К. Н., Kim S. E., Jung H. K., Jung S. А., Yoo К. The clinical value of 18F-fluorodeoxyglucose uptake on positron emission tomography/computed tomography for predicting regional lymph node metastasis and non-curative surgery in primary gastric carcinoma. Korean J. Gastroenterol, 2014, vol. 64, iss. 6, pp. 340–347.

5. De Potter T., Flamen P., Van Cutsem E. et al. Whole-body PET with FDG for the diagnosis of recurrent gastric cancer. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2001, vol. 29, pp. 525–529.

6. Hopkins S., Yang G. Y. FDG PET imaging in the staging and management of gastric cancer. J. Gastrointest. Oncol. 2011, vol. 2, iss. 1, pp. 39–44. doi: 10.3978/j.issn.2078-6891.2010.004.

7. Joon S. L., Mi J. Y., Myeong-Jin K., Woo J. H., Mi-Suk P., Jin-Young Ch., Tae-Sung K., Jong D. L. Sung H. N., Ki W. K. CT and PET in stomach cancer: preoperative staging and monitoring of response to therapy. Radio Graphics, 2006, vol. 26, pp. 143–156.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/007.pdf