в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2017.13.16


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 12, Issue 13, 2017, Pages 124–129


Автор(и)

О. А. Панченко1, 2, 3


Установа(ви)

1ДЗ "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України"

2ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

3Всеукраїнська професійна психіатрична ліга


Назва статті

Турбулентність в інформаційній безпеці особистості


Анотація (резюме)

Вступ. У статті обговорюється маловивчений феномен турбулентності в зв'язку з інформаційною безпекою.

Мета роботи. Дослідити поняття "турбулентність" в різних аспектах вивчення і забезпечення інформаційної безпеки особистості.

Результати дослідження. Розглянуто поняття "турбулентність інформаційного середовища" як деструктивний фактор, що формує інформаційну та суспільно-політичну турбулентність, і як наслідок – інформаційно-психологічну турбулентність особистості – нестійкий, непередбачуваний стан психіки людини, викликаний інформаційним впливом, що є чинником неадекватної оцінки навколишнього оточення і скоєння нелогічних вчинків. Запропонована структурно-функціональна модель забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в причинно-наслідковому зв'язку з інформаційно-психологічною турбулентністю. Модель відображає фактори впливу як на рівні держави і суспільства, так і на особистісному рівні.

Заключення. В результаті дослідження показано, що поняття "турбулентність" є актуальним в сфері інформаційної безпеки. Турбулентність інформаційного середовища виступає як деструктивний фактор, формуючи шари інформаційної та суспільно-політичної турбулентності, і як наслідок – потрапляння особистості в інформаційно-психологічну турбулентність. У запропонованій моделі відображено комплексний підхід до вирішення проблеми. Акцентовано, що турбулентність, як адекватна відповідь особистості, відіграє конструктивну роль у вигляді формування "турбулентного мислення", що створює передумови для забезпечення інформаційної безпеки. Представлені результати роботи створюють базу для подальших наукових досліджень означеної проблеми по всій лінії "особистість-соціум-суспільство-держава"


Ключові слова

турбулентність, інформаційне середовище, турбулентність інформаційного середовища, інформаційна безпека, інформаційно-психологічна турбулентність, турбулентне мислення


Список літератури

1. Смирнов М. А. Информационная среда и развитие общества. Информационное общество. 2001. Вып.5. c. 50-54.

2. Шаршов И. А., Макарова Л. Н. Изменяющаяся внешняя информационная среда: анализ конструктивного и деструктивного потенциала. Социально -экономические явления и процессы. 2012. Т. 38, N4, c. 170-176.

3. Цуканов Е. А. Информационная среда как фактор социального и нравственного здоровья человека: автореферат диссертации. 2003. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. 183c.

4. Емельянов Г. В., Стрельцов А. А. Особенности информационного общества. Информационное общество. 1999. Вып.2. с. 15-17.

5. А. Омкар. Духовная педагогика. URL:http://psy.bos.ru/sp/index.html

6. Даниэль Эстулин. Тавистокский институт (перевод П. Смирнов). Минск, Попурри, 2014. 368с.

7. Резеньков Д. Н., Приходько С. С. Понятие "социальная турбулентность" в современном мире в концепции информационной безопасности России. Культура и общество: история и современность. Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. Ставрополь. Издательство ООО "Ветеран". 2013. с. 128-130.

8. Буданов В. Г. Метаморфозы социальной реальности эпохи перемен: онтологии и технологи. Творческие поиски ученых Израиля и мира сегодня. Сборник статей. Международный центр научных исследований и практики творчества. Израиль – Ашкелон. 2013. с.68-74.

9. Пантин В. И. Первая половина XXI века: "эпоха турбулентности" в мировом развитии. История и современность. 2008. N 2. с. 3-9.

10. Панченко О. А., Панченко Л. В. Інформаційна безпека та інформаційна культура. Правова інформатика., 2015. Т. 46, N 2. с. 32-38.

11. Панченко О. А. Информационная безопасность ребенка. Киев. КВИЦ. 2016. 380 с.

12. Доброчеев О. В. Разумная машина или Гениальный собеседник. URL: http://www.peremeny.ru/books/osminog/5491.

13. Панченко О. А. Банчук Н. В. Информационная безопасность личности. Киев, КИТ, 2011. 672с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2017_13/015.pdf