в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI:


Опис-посилання ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 0–00


Автор(и) О.Ю. Майоров 1,2,4, В.М. Фенченко 1,2,3


Установа(ви) 1Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, 2Інститут медичної інформатики і Телемедицини (Харків), 3Фізіко-технічний інститут низьких температур НАН України імені Б.І. Вєркіна (Харків), 4ДП Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків АМН України (Харків


Назва статті Метод ранньої діагностики психічних розладів шизофренічного ряду в скейлінгових показниках біоелектричної активності головного мозку


Анотація (резюме)

Вступ. Використання різних апаратних методів - PET, fMRI, qEEG поглибило розуміння шизофренічного стану, однак, як і раніше, не встановлені валідні "нейромаркери" шизофренії, що дозволяють надійно виділити хворих на шизофренію з груп пацієнтів з іншими "функціональними психозами". Стандартні критерії для діагностики шизофренії на основі ЕЕГ відсутні. Достовірні відмінності в ЕЕГ хворих на шизофренію і здорових осіб виявляються тільки при порівнянні усереднених даних по великим групам хворих і здорових. В роботі запропоновано використовувати надійні математичні показники для порівняння індивідуальних параметрів ЕЕГ з груповими для класифікації пацієнтів (виявлення шизофренії та інших "функціональних" психозів).

Обсяг і методи досліджень. Досліджувалися 3 групи випробовуваних чоловічої статі, 20-26 років: здорові (35), хворі з депресією (34), неліковані хворі на шизофренію (28), діагноз яких був підтверджений клінічно. Дослідження проводилися в стані спокійного неспання і під час ментальної навантаження (зворотний рахунок у розумі). ЕЕГ реєструвалася монополярно на 24-х канальному електроенцефалограф "DX-системи" (Україна) з усередненим референтним електродом, з розташуванням електродів за системою "10-20", частота дискретизації 400 Гц. Досліджувалися лобові (F3, F4) тім'яні (Р3, Р4), та скроневі відведення (T3, T4).

Результати. Проведено дослідження скейлінгових показників ЕЕГ. Використовувався мультифрактальний детрендірований флуктуаційний аналіз (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis - МDFA), Його застосування найбільш ефективно з урахуванням неоднорідності і нестаціонарності сигналу і має ряд особливостей, через складну структури і специфічного характеру ЕЕГ. Запропоновано новий метод ранньої діагностики психічних розладів шизофренічного ряду по скейлінговим показниками ЕЕГ, зареєстрованих в стані спокою і ментальної навантаження з використанням класифікації методом - найближчих сусідів.


Ключові слова розлади шизофренічного ряду, біоелектрична активність кори головного мозку, нейромаркери патологічних відхилень, скейлінгові показники електроенцефалограми


Список літератури


Повнотекстова версія