в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.02


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 19–27


Автор(и)

Ю. Є. Батаєва2, В. О. Кириченко1, Т. В. Кульбашевська1, В. Г. Сергєєв1


Установа(ви)

1Національний Аерокосмічний Університет "ХАІ", Харків

2Національний Медичний Університет "ХНМУ", Харків


Назва статті

Оцінка функції ендотелію за реографічними даними


Анотація (резюме)

Вступ. Питання оцінки функції ендотелію в даний час є актуальним, однак використовувані і рекомендовані сьогодні для цього методи не можна вважати задовільними, в зв'язку зі складністю методик і низькою точністю одержуваних результатів.

Мета роботи. Розгляд можливостей оцінки функції ендотелію з використанням реографічного даних, вибір і обґрунтування інформаційних параметрів, аналіз основних джерел похибок запропонованого методу і знаходження шляхів мінімізації їх впливу.

Результати досліджень. Запропоновано неінвазивний метод оцінки функції ендотелію з використанням реографічних даних. Обґрунтовано вибір інформаційних параметрів зареєстрованих реограм, наведені співвідношення, що визначають зміни діаметра артеріальної судини в пробі реактивної гіперемії і нітрогліцериновій пробі, що дозволяють використовувати розроблену для методики D. Celermajer базу належних значень отриманих результатів. Проведено аналіз основних джерел похибок оцінки функції ендотелію з використанням реографічних даних і запропоновані шляхи мінімізації їх впливу.

Висновки. Для спрощення методики проведення дослідження та підвищення точності оцінки ФЕ слід переходити до використання реографічних даних. Реографічний метод оцінки ФЕ дозволяє нейтралізувати всі виявлені джерела похибки в методі D. Celermajer, і в методах, які використовують дані про зміну швидкості поширення пульсової хвилі в артеріальних судинах при проведенні відповідних функціональних проб.


Ключові слова

оцінка функції ендотелію, реографічні дані, джерела похибки, метод D. Celermajer, швидкість поширення пульсової хвилі


Список літератури

1. Батаева Ю. Е., Кириченко В. А., Кульбашевский В. В., Сергеев В. Г. Метод D. Celermajer и его возможности в оценке функции эндотелия. Ж. Клин. инфори. телемед., 2017, т. 12, вып. 13, сс. 64–69.

2. Celermajer D. S., Sorensen K. E., Gooch V. M. et al. Noninvasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at rick atherosclerosis. Lancet, 1992, vol. 340, pp. 1111–1115.

3. Малая Л. Т., Корж А. Н., Балковая Л. Б. Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы. Форсинг, Харьков, 2000, 432 с.

4. Небиеридзе Д. В. Клиническое значение дисфункции эндотелия при артериальной гипертонии. Consilium Medicum, Кардиология Системные гипертензии, 2005, №1, сс. 31–38.

5. Лупинская З., Зарифьян А., Гурович Т., Шлейфер С. Эндотелий. Функция и дисфункция. Б. КРСУ, 2008, 373 с.

6. Accini J. L., Sotomayor A., Trujillo F., Barrera J. G. Colombian study to assess the use of noninvasive determination of endothelium — mediated vasodilatation (CANDEV). Normal values and factor associated. Endothelium, 2001, vol. 8, no. 2, pp. 157–166.

7. Sorensen K. E., Celermajer D. S., Spiegelhalter D. J., Georgakopoulos D., Robinson J., Thomas O., Deanfield J. E. Non-invasive measurement of human endothelium dependent arterial responses: accuracy and reproducibility. Br. Heart J., 1995, vol. 74, no. 3, pp. 247–253.

8. Deanfield J. E., Halcox J. P., Rabelink T. J. Endothelial function and dysfunction: testing and clinical relevance. Circulation, 2007, vol. 115, pp. 1285–1295.

9. Corretti M. C., Anderson T. J., Benjamin E. J., Celermajer D. S., et al. International Brachial Guidelines for the ultrasound assessment of endothelial-dependent flow-mediated vasodilation of the brachial artery: a report of the International Brachial Artery Reactivity Task Force. J. Am. Coll. Cardiology, 2002, vol. 39, pp. 257–265.

10. Затейщикова А. А., Затейщиков Д. А. Эндотелиальная регуляция сосудистого тонуса: методы исследования и клиническое значение. Кардиология, 1998, № 9, cc. 68–78.

11. Рогоза А. Н., Балахонова Т. В., Чихладзе Н. М. и др. Современные методы оценки состояния сосудов у больных артериальной гипертонией: Пособие для практикующих врачей. М. Издательский дом "АТМОСФЕРА", 2008, 71 с.

12. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. Пер. с англ. М. Мир, 1978, 624 с.

13. Савицкий Н. Н. Биофизические основы кровообращения и клинические методы изучения гемодинамики. Л., 1974, 310 с.

14. Сергеев В. Г., Кисельгов Е. Н. Оценка состояния сосудистой системы по результатам реографических измерений. Вестник эпилептологии. УПЕЛ, К., 2007, № 1 (19–20), сс. 49–62.

15. Deanfield J., Donald A., Ferri C., Giannattasio C. et al. Endothelial function and dysfunction. Part I: Methodological issues foe assessment in the different vascular beds: A statement by the Working group on Endothelin and Endothelial Factors of the European Society of Hypertension. J. Hypertes, 2005, vol. 23, iss. 1, pp.7–17.

16. Иванов Л. Б., Макаров В. А. Лекции по клинической реографии. М., 2000, 319 с.


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/002.pdf