в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

DOI: https://doi.org/10.31071/kit2018.14.08


Опис-посилання

ISSN 1812-7231 Klin.inform.telemed. Volume 13, Issue 14, 2018, Pages 69–73


Автор(и)

А. Б. Бузиновський, Д. М. Баязітов, А. В. Ляшенко, Д. В. Новіков, Т. Л. Годлевська


Установа(ви)

Одеський національний медичний університет, Україна


Назва статті

Внутрішньоопераційна оцінка ризиків післяопераційного періоду за характеристиками лапароскопічних зображень


Анотація (резюме)

Вступ. Мисковий біль є скаргою, яка є причиною звернення по гінекологічну допомогу 25% всіх звернень, а також причиною більше ніж 40% всіх діагностичних лапароскопічних досліджень у жінок.

Постанова задачі і методи дослідження. За алгоритмами дослідження кольору, текстури, а також контуру відеолапароскопічних зображень визначали обмежені та значні запальні процеси. Обмеженими визнавали поодинокі вогнища запалення розміром до 2, 0 см. Значний запальний процес визначався як множинні вогнища запалення із їх злиттям, розміром окремих елементів більше 2, 0 см. Досліджували ризик перебування в стаціонарі більше від чотирьох діб за розрахунком відношення шансів у жінок оперованих з приводу запалення органів малої миски, ендометріозу та об'ємних процесів тубооваріальної зони.

Об'єкт дослідження. Ефективність критерія тяжкості запалення, який визначався за ознаками лапароскопічного зображення, у відношенні до прогнозування тривалості післяопераційного перебування в стаціонарі.

Результати дослідження. Величина відношення шансів у жінок із виразним запаленням органів малої миски склала 18, 804 ± 0, 496, при ендометріозі — 14, 824 ± 0, 290, а при об'ємних процесах тубооваріальної зони — 9, 969 ± 0, 442.

Заключення. Критерій виразності запального процеса органів малої миски у жінок, який визначається за ознаками лапароскопічного відео зображення, дозволяє прогнозувати тривалість перебування пацієнтів в стаціонарі в післяопераційному періоді.


Ключові слова

лапароскопія, система підтримки прийняття рішення хірургом, розрахунок ризиків ускладнень в хірургії


Список літератури

1. Баязітов Д. М., Кресюн Н. В., Бузиновський А. Б., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. Автоматизована комп'ютерна діагностика апендициту під час лапароскопічного втручання. Клінічна хірургія, 2017, №8 (904), сс. 21–23.

2. Доан Д. Х., Крошилин А. В., Крошилина С. В. Обзор подходов к проблеме принятия решений в медицинских информационных системах в условиях неопределенности. Фундаментальные исследования, 2015, № 12, cc. 26–30.

3. Колесникова Т. В., Штейнберг А. М. Интерактивная информационная система поддержки принятия многокритериальных решений. Труды Междун. научно-технической конфер., "Перспективные информационные технологии", 2015, том 1, сс. 171–173.

4. Кравченко В. В. Автоматизована інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні фізичним здоров'ям людини. Інженерія програмного забезпечення, 2015, № 2, (22), сс. 29–39.

5. Литвин А. А., Литвин В. А. Системы поддержки принятия решений в хирургии. Новости хирургии, 2014, № 1, сс 96–100.

6. Мінцер О. П., Шевченко Я. О., Фещенко А. І., Ярошенко О. О. Прийняття рішень у мобільній медицині. Труди конф. СППР 2017 "Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика", Київ, 2017, сс. 81–82.

7. Бузиновський А. Б., Коваленко О. С., Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. Система підтримки прийняття рішень при лапароскопічних хірургічних втручаннях та оцінка її ефективності при апендектомії. Досягнення біології і медицини, 2016, №1, сс. 31–35.

8. Moonesinghe S. R., Harris S., Mythen M. G. et al. Survival afterpostoperative morbidity: a longitudinal observational cohortstudy. Br. J. Anaesth, 2014, vol. 113, pp. 977–984.

9. Oshima L. E., Emanuel E. J. Shared decision making to improve care and reduce costs. N. Engl. J. Med., 2013, vol. 368, iss. 1, pp. 6–8.
https://doi.org/10.1056/NEJMp1209500

10. Kumar S., Singhal P. and Krovi V. N. Computer-Vision-Based Decision Support in Surgical Robotics. IEEE Design & Test., 2015, vol. 32, no. 5, pp. 89–97.

11. Crebbin W., Beasley S. W., Watters D. A. Clinical decision making: how surgeons do it. ANZ J. Surg., 2013, vol. 83, iss. 6, pp. 422–428.
https://doi.org/10.1111/ans.12180


Повнотекстова версія http://kit-journal.com.ua/uk/viewer_uk.html?doc/2018_14/008.pdf