в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.3 вип.4 2006

Редакційні матеріали

Державна Програма інформатизації охорони здоров'я на 2007–2010 роки (Проект)

Оригінальні статті

Інформаційні системи охорони здоров'я
Корпорація Майкрософт (США)
Ваше здоров'я — наша турбота. Удосконалення охорони здоров'я за допомогою новітніх інформаційних технологій. Частина 2.

Медичні смарт-карти
Готтфрид Т.В. Дитцель
Інформація щодо програм дій в Німеччині в 2006 р. та реформ в галузі охорони здоров'я: Модернізація системи охорони здоров'я Німеччини за рахунок введення електронних медичних карток

Комп'ютерна техніка та здоров'я користувачів

Санітарно-гігієнічні проблеми використання комп'ютерної техніки
М. Л. Кочина, Е. М. Будянська, І. О. Ішкова, О. В. Яворський, О. П. Завальна, М. І. Ковтун, В. А. Громов, Н. Г. Лобортас
Результати використання мідріацила для профілактики комп'ютерного зорового синдрому у молодих користувачів

Информаційні технології в клінічній нейрофізіології

Комп'ютерна ЕЕГ/ВП
О.Ю. Майоров, В.М. Фенченко
Про обчислення параметрів детермінованого хаосу при дослідженні біоелектричної активності мозку (ЕЕГ)

Варіабельність серцевого ритму (ВСР)
Р.М. Баєвський
Оцінка і прогнозування стану здоров'я людини в тривалих космічних польотах. Сучасний стан і перспективи
Т. Ф. Міронова, В. О. Міронов, А. Ю. Тюрін
Роль вегетативної нервової системи у формуванні гострого інфаркту міокарда
Ingegard E. Malmros, (Stockholm, Sweden)
Heart rate variability in gaming — methods and preliminary results (Варіабельність серцевого ритму в процесі гри – методи та попередні результати)

Информаційні технології в клініці

Інтелектуальні діагностичні системи для мікробіології
М. Д. Кац, С. А. Деркач, О. М. Давиденко, А. І. Носатенко, І. А. Крилова, О. А. Бочаров
Використання інформаційних технологій при ідентифікації мікроорганізмів

Скринінг- системи в психіатрії
Subhagata Chattopadhyay (Kharagpur, India)
A сomputerized tool for screening of adult psychiatric illnesses: a third-world perspective (Комп'ютерний інструмент для скринінгу психічних захворювань дорослих: перспективи третього світу)

Фармакоінформатика
О. В. Арсен'єв, І. С. Гриценко, В. А. Жук, Ю. М. Пєнкін
Сучасні тенденції розвитку фармакоінформатики

Інформаційні технології в медичній освіті
А. П. Чупріков, Rita Zaltsman
Best Practice: Схід та Захід (про один досвід співробітництва в області дистанційної освіти між Україною та Німеччиною)

Проблеми інформатизації охорони здоров'я

Дискусійний клуб
М. В. Голубчиков
Застосування інформаційних технологій у медичній статистиці

Пам'яті Сурена Ашотовича Гаспаряна

Нормативно-правова база

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1497/2005 Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1694/2005 Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення

Підготовка наукових кадрів в галузі медичної інформатики
Паспорт спеціальності "МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА"
Перелік провідних установ із спеціальності 14.03.11 — "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" (медичні та біологічні науки)

Ювілейні дати

До ювілею Олега Юрійовича Майорова
До ювілею Володимира Вертелецького

Наукові товариства медичної інформатики

Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ)

Мединформатика, события, конференции

Всесвітній Конгрес Medinfo-2007, Австралія
Доктор Готтфрід Дітцель отримав нагороду DROPS за видатні досягнення
Календар Конференцій, Конгресів на 2006–2007.
Міжнародна Конференція "Комп'ютерна Медицина'2007" "ІТ в реформуванні охорони здоров'я"

Нові книги

Нові книги з медичної інформатики, статистики і епідеміології, комп'ютерних методів діагностики

Тези доповідей

Матеріали міжнародної науково-практичної Конференції "Комп'ютерна Медицина'2005" (Електронна охорона здоров'я). Частина 2
Авторський покажчик тез науково-практичної конференції "Комп'ютерна Медицина'2005". Частина 1 і 2