в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.13 вип.14 2018

Оригінальні статті

ІТ в управлінні охороною здоров'я
Пезенцалі Г.О.
Гармонізація міжнародних стандартів і розроблення моделей для організації обігу електронних рецептів

ІТ в функціональній діагностиці

ІТ для контролю серцево-судинної системи
Батаєва Ю.Є., Кириченко В.О., Кульбашевська Т.В., Сергєєв В.Г.
Оцінка функції ендотелію за реографічними даними

ІТ в кардіології
N. Marchitto, E. Bergamini, C. Di Febbo, A. Ciaramella, G. Raimondi
Контроль вмісту води в організмі у літніх пацієнтів з важкою хронічною серцевою недостатністю на основі аналізу біоелектричного імпедансу

ІТ в психіатрії, телемедицина, мобільна медицина
G. Raimondi, N. Marchitto, B. Scordamaglia, A. Ciaramella, P. Casacci, M. Pistoia, S. Sacco, G. Sancesario
Вплив інгібіторів ацетилхолінезтерази у пацієнтів з хворобою Альцгеймера на щоденну серцево-судинну нейровегетативну оцінку
Майоров О.Ю., Фенченко В.М.
Метод виявлення на ранніх стадіях хворих з розладами шизофренічного ряду з груп хворих з "функціональними" психозами на основі скейлінгових показників ЕЕГ
G. Raimondi, N. Marchitto, B. Scordamaglia, A. Ciaramella, P. Casacci, M. Pistoia, S. Sacco, G. Sancesario
Щоденна оцінка ВСР при деменції, яка вимірюється за допомогою віддаленого контролю

ІТ в нейрореабілітації
Кулик О.В., Майоров О.Ю.
Інформативні показники нелінійного аналізу ЕЕГ у хворих з синдромами посткоматозного порушення свідомості після тяжкої черепно-мозкової травми в динаміці її відновлення

ІТ в хірургії
Бузиновський А. Б., Баязітов Д. М., Ляшенко А. В., Новіков Д. В., Годлевська Т. Л.
Внутрішньоопераційна оцінка ризиків післяопераційного періоду за характеристиками лапароскопічних зображень

ІТ в оторінолярінгології
Шушляпіна Н. О.
Аналіз впливу аеродинамічних показників носового дихання при діагностиці респіраторно-нюхових порушень

ІТ в рентгенології

Візуалізація медичних зображень
Соколов В. М., Шавладзе З. М., Євчев Ф. Д., Пилипюк М. В., Цвіговський В. М., Рожковська Г. М., Дорофєєва Т. К., Дойкова Е. М., Корсун О. А., Аніщенко Л. В.
Злоякісні пухлини гортаноглотки і гортані — тривимірна реконструкція і віртуальна ендоскопія

ІТ в лабораторній діагностиці
Пєнкін Ю. М., Катрич В. О., Пeнкін Д. Ю., Нестеренко М. В.
Симулятор впливу поздовжньої магнітної хвилі для біохімічних досліджень

ІТ в медичній освіті
В. Й. Целуйко
Впровадження інформаційно-освітніх веб-технологій навчання у систему післядипломної медичної освіти