в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.11 вип.12 2015

Оригінальні статті

ИТ в управлении здравоохранением

Учет и мониторинг инновационной деятельности
Горбань А. Є.
Обгрунтування необхідності створення та концептуальних принципів розробки автоматизованої інформаційної системи обліку та моніторінгу іноваційної діяльністї в сфері охорони здоров'я України

Информационное обеспечение руководителя
Слабкий Г. О., Знаменська М. А.
Використання інформаційних технологій в системі комунікацій в охороні здоров'я
Кривенко Є. М.
Інформаційна складова діяльності керівників охорони здоров'я різних рівнів

ИТ в молекулярной биологии

Полимеразно-цепная реакция, принцип максимума Понтрягина
Марценюк В. П., Сверстюк А. С., Кучвара О. М.
Задача оптимального керування стадією відпалу полімеразно-ланцюгової реакції

ИТ в экспериментальной нейрофизиологии

Факторная модель, эмоциональный стресс
Майоров О. Ю.
Количественная оценка состояния "нейроэндокринных осей" и иммунной системы в условиях экспериментального эмоционального стресса: факторная модель

Модель Ходжкина–Хаксли, мультивариативный метод
Марценюк В. П., Майхрук З. В.
Алгоритми якісного аналізу моделі Ходжкіна–Хакслі активності аксона

ИТ в кардиологии

Динамические постуральные воздействия
Анализ ВСР

Сергеев Т. В., Суворов Н. Б., Толкачёв П. И., Белов А. В.
Влияние сложных постуральных нагрузок на сердечный ритм человека

Статистические методы классификации, прогнозирование эффективности лечения
Абрамович М. С., Атрощенко Е. С.
О прогнозировании эффективности лечения больных хронической сердечной недостаточностью

ИТ для мониторинга физиологических функций

Длительный и непрерывный мониторинг артериального давления
Антончик О., Джадуэй А., Шульгин В.
Алгоритм безманжетной оценки артериального давления на основе метода максимального правдоподобия

ИТ в хирургии

Мониторинг для диагностики в хирургии
Велигоцкий Н. Н., Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э., Павличенко С. А.
Использование системы мониторинга давления в желчевыводящих протоках для диагностики билиарной обструкции

Медицинские информационные системы в хирургии
Дужий І. Д., Горох В. В., Трубілко О. В., Харченко С. В.
Програмне забезпечення медичної інформаційної системи для обліку та аналізу хворих на шлунково-кишкові кровотечі

ИТ для анализа изображений

Биологическая активность воды,
Эффект Кирлиан

Пісоцька Л. А., Глухова Н. В.
Дослідження впливу зовнішніх факторів на біологічну активність води

ИТ в физиотерапии

Вакуленко Д. В.
Математичне моделювання впливу комплексу процедур масажу на пацієнта та масажиста

ИТ в терапии

Колесник Т. В.
Новітні інформаційні технології оперативного аналізу і моделювання як інструмент удосконалення діагностики хронобіологічних особливостей артеріальної гіпертензії

Дискуссионный клуб

Математические модели здоровья
Лищук В. А.
Индустрия и культура здоровья — от систем информатизации к интеллектуальным технологиям

Трудный диагноз, клиническая информатика
Чайковский И.
Трудная диагностическая проблема с точки зрения клинической информатики

Юбилейные даты

К 20-летию кафедры клинической информатики и ИТ в управлении здравоохранением Харьковской медицинской академии последипломного образования
К 10-летию кафедры фармакоинформатики Национального фармацевтического университета
До Ювілею Михайла Васильовича Голубчикова
До Ювілею Володимира Івановича Кабачного
К Юбилею Бориса Аркадьевича Кобринского
До Ювілею Озара Петровича Мінцера

Нормативно-правовая база

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" від 09.01.2007 № 537-V
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297-VI (із змінами)

Научные общества мединформатики

Украинская Ассоциация "Компьютерная Медицина" (УАКМ)
Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA)
Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI)

События

Medinfo 2015: Электронное здравоохранение — доступное здравоохранение 19–23 августа 2015, Sao Paulo — SP, Brazil
ІI-й З'їзд з медичної та біологічної інформатики і кібернетики з міжнародною участю 24–26 червня 2015, Київ, Україна

Новые книги

Новые книги по медицинской информатике, анализу медицинских изображений, компьютерным методам диагностики
Институт медицинской информатики и телемедицины