в Інтернеті 
Українська  English  Русский  

Зміст та резюме: т.12 вип.13 2017

Оригінальні статті

ІТ в управінні охороною здоров'я

ІТ для статистичного аналізу наукових публікацій, бібліографія
Рев'яцький І.Ю., Прилипко Н.А.
Аналіз можливості використання електронних он-лайн каталогів наукових бібліотек України як джерела статистичної інформації про наукові дослідження в медицині

ІТ для планування обсягу біомедичних досліджень
Нессонова М.Н., Литвиненко Е.Ю.
Процедуры вычисления минимального необходимого объёма выборки для планируемых исследований и их программная реализация

ІТ в психофізіології
Кальниш В.В.
Принципы функционирования организма человека при работе в условиях с повышенной опасностью

ІТ в кардіології

Ангіографічні дослідження
Целуйко В.Й., Лозова Т.А.
Особливості ураження коронарного русла при інфаркті міокарда правого шлуночка

Моделі ризик-стратифікації пацієнтів на основі нечіткої логіки
Фролов О.В., Марценюк М.А, Вайханськая Т.Г., Поляков В.Б.
Нечітка логіка при прогнозуванні несприятливих сценаріїв кардіологічних захворювань

Математична модель індивідуального прогнозування смертності пацієнтів
Воронков Л.Г., Філатова О.Л., Бабич П.Н., Ляшенко А.В, Ткач Н.А., Паращенюк Л.П.
Прогнозування виживаності чоловіків та жінок з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на протязі трьох років

Варіабельність серцевого ритму Факторний аналіз
Майоров О. Ю.
Пошук методів для кількісної оцінки індивідуальної стійкості до емоційного стресу в нормі і при патології на основі аналізу варіабельності серцевого ритму. Факторна модель.

Джерела похибки методу D. Celermajer
Батаева Ю.Е., Кириченко В.А., Кульбашевскій В.В., Сергєєв В.Г.
Метод D.Celermajer і його можливості в оцінці функції ендотелію

Кроково-дискримінантний аналіз гемодинамічних показників
Дерієнко Т.А., Волков Д.Є., Лопін Д.А., Яблучанський М. І.
Прогностично значущі гемодинамічні показники ефективності медичної терапії у пацієнтів з імплантованними електрокардіостимуляторами та артеріальною гіпертензією

ІТ в акушерстві та кардіології

Методи і техніка для оцінки параметрів і біологічних даних
Насєдкін К.В., Федотенко В.В., В'юницький О.Г., Шульгін В.І.
Амбулаторне моніторування ЕКГ плоду.

ІТ в пульмонології

Інформаційно-вимірювальні технології не інвазійного експрес-контролю стану органів дихання
Щапов П.Ф., Горбуліч А.В., Томашевський Р.С., Заїкина Ю.А.
Використання параметрів нестаціонарності сигналів легеневої аускультації для виявлення та локалізації легеневої патології.

ІТ в рентгенології

Візуалізація медичних зображень
Соколов. В.М., Ситнiкова О. С., Рожковська Г. М., Дорофеєва Т. К., Цвиговський В. М., Любчак М. О., Онищенко Л. В.
Дифузійно-зважені зображення і ПЕТ/КТ в діагностиці онкологічної патології черевної порожнини.

Телемедицина

Мобільна медицина
Ткаченко О. П., Ткаченко П. А., Бунь В. П.
Використання мобільних додатків при фармакологічній корекції ревматоїдних артритів.

Захист інформації
Пєнкін Ю.М., Кучеренко В.Г., Литвинов О.Г., Хара Г.І.
Застосування програмно-апаратних засобів захисту інформації в телемедицині.

ІТ в лабораторній діагностиці
Страхова О., Рижов А., Волох Н., Черепок О.
Кореляції між електрошкірними характеристиками мікрозон і параметрами клінічного і біохімічного аналізу крові.

Дискусійний клуб

Інформаційна безпека
Панченко О.А.
Турбулентність в інформаційній безпеці особистості.